Team Training Light

Team Training Light

Vienas dienas komandas treniņš ārā vai telpās.

Sasaistot no dažādu valstu militāro un civilo mācību programmām atlasītus uzdevumus ar mūsu pieredzi, esam attīstījuši unikālu komandas treniņu uzdevumu klāstu, kurš tiek nepārtraukti paplašināts. Uzdevumu grūtības pakāpi un intensitāti pielāgojam katra klienta interesēm un vajadzībām.

Netradicionāli un radoši uzdevumi ļauj nesaspringtā gaisotnē paskatīties uz esošo situāciju no malas, savukārt uzdevumos gūtie ieskati un atgriezeniskā saite treniņa laikā dod impulsus savas darbības pilnveidei.