Team Training Complete

Team Training Complete

Komandas treniņš ārā un/vai telpās 1 līdz 3 dienu garumā.

Pirms treniņa

Dalībnieki aizpilda Saliedēt.lv izstrādāto tiešsaistes anketu, kurā apskata komandas darbam nozīmīgās jomas. Balstoties uz anketas rezultātiem tiek precizēti treniņa prioritātes.

Treniņš

Sasaistot no dažādu valstu militāro un civilo mācību programmām atlasītus uzdevumus ar mūsu pieredzi, esam attīstījuši unikālu komandas treniņu uzdevumu klāstu, kurš tiek nepārtraukti paplašināts. Uzdevumu grūtības pakāpi un intensitāti pakļaujam mācību mērķiem un pielāgojam katra klienta interesēm un vajadzībām.

Uzdevumu analīze un notiekošā sasaiste ar organizācijas ikdienu ir neatņemama sastāvdaļa visiem mūsu Team Training Complete treniņiem.

Pēc treniņa

Dalībnieki saņem izdales materiālus, procesu un rezultātu dokumentāciju, foto un video materiālus, kā arī treneru rekomendācijas.

2-3 mēnešus pēc treniņa piedāvājam atkārtotu tikšanos ar klientu, kurā izvērtē, kā mācības ir izmainījušas kolektīva darbību, un izvērtē iespējas tālāk atbalstīt komandas un organizācijas attīstību.