Atsausmes 5

Laika trūkums un spriedze uz smadzenēm iemācīja savākties. Bija daudz saturīgāk un pozitīvāk nekā iepriekšējos formātos, jo vide bija mainīga un dinamiska!