Atsausmes 2

Spēks ir komandā, dažādie redzējumi no visas grupas dalībniekiem skaidri un skaudri izgaismoja tos problēmjautājumus, kuri uzņēmumam jāatrisina vispirms.