Izdzīvošanas iemaņu pamatkurss

Apraksts

Attēls: Izdzīvošanas skola

Izdzīvošanas iemaņu pamatkurss dod iespēju pilnveidot prasmes, kas var noderēt, nonākot situācijās, kad veselība vai pat dzīvība ir atkarīga lielākoties no mums pašiem un noteiktu soļu secības. Apgūtie izdzīvošanas principi ļaus jums pieņemt pareizos lēmumus, nonākot neparedzētā situācijā jebkurā pasaules vietā.

Šis kurss ir paredzēts gan iesācējiem, kuri vēlas mācīties no nulles, gan cilvēkiem ar zināmu pieredzi, kuri vēlas pārbaudīt savas zināšanas modelētā izdzīvošanas situācijā.

Kursa saturs:

  • Izdzīvošanas pamatprincipi
  • Izdzīvošanas nometnes un patvēruma izveides pamati
  • Uguns ieguves veidus, tā uzturēšana un pārvietošana
  • Atrašanās vietas identifikācijas plāns
  • Ūdens ieguve un apstrāde
  • Pārtikas ieguve un apstrāde
  • Navigācija dienā un naktī izmantojot visus pieejamos resursus
  • Pirmās palīdzības sniegšana