Mūsu pieeja

Saliedēt.lv

Komandas treniņus balstām uz Saliedēt.lv Efektīvas komandas modeļa, kurā ir identificētas sešas jomas, kas ir nozīmīgas veiksmīgam komandas darbam. Šajā modelī esam sasaistījuši nozīmīgas komandas veidošanas teorijas ar savu ilggadīgo pieredzi komandas treniņu vadīšanā.