Principi

Netradicionāli uzdevumi

Netradicionāli un radoši uzdevumi

ļauj nesaspringtā gaisotnē paskatīties uz esošo situāciju no malas, savukārt uzdevumos gūtie ieskati un atgriezeniskā saite treniņa laikā dod impulsus savas darbības pilnveidei.

Smadzenēm draudzīga pieeja

Smadzenēm draudzīga mācīšanās pieeja

padara mācības interesantākas, vieglāk uztveramas un iedarbīgākas.

Saite ar reālo situāciju

Saite ar reālo situāciju

nodrošina, ka treniņā notiekošais nav atrauts no reālās situācijas organizācijā; palīdz dalībniekiem izvirzīt mērķus un noteikt konkrētus soļus tālāku pārmaiņu sekmēšanai.

Redzējumā balstīta plānošana

Redzējumā balstīta attīstības plānošana

veicina pārmaiņu noturību un mērķtiecību un padara tās cilvēkam vieglāk pieņemamas.

Sadarbība ar klientu

Cieša sadarbība ar klientu

nodrošina mācību mērķu nozīmīgumu; elastīga pielāgošanās dalībnieku vajadzībām treniņa laikā palīdz tos sasniegt.