Programmu apraksti

 • Attēls: Izdzīvošanas pamatiemaņu kurss

  Izpalīdzīgu un draudzīgu treneru vadībā apgūsit jaunas iemaņas strādājot kopā, vairāk iepazīsiet viens otru nezināmos apstākļos un piedzīvosiet nebijušas emocijas, kuras stiprinās jūsu attiecības.

 • Attēls: Vecāku & bērnu pārgājiens

  Piedzīvojumu pārgājiens stiprina tēvu un dēlu attiecības, attīsta izdzīvošanas iemaņas, veido raksturu un māca darboties komandā.

 • Attēls: Izdzīvošanas skola

  Izdzīvošanas iemaņu pamatkurss dod iespēju pilnveidot prasmes, kas var noderēt, nonākot situācijās, kad veselība vai pat dzīvība ir atkarīga lielākoties no mums pašiem un noteiktu soļu secības.

 • Attēls: Pūce ziemā

  Ziemas izdzīvošanas kurss, kur nepilnu trīs dienu laikā tu apgūsi izdzīvošanas pamatiemaņas dabā, ar iespēju kursa noslēgumā pārbaudīt sevi modelētā izdzīvošanas scenārijā.