Metodes.lv

metodes.lv

Šeit atradīsi rakstus, metožu aprakstus un citus materiālus par vadīšanu, plānošanu un mācīšanu. Šī ideju un domu krātuve ir domāta cilvēkiem, kas vada vai māca citus, tai skaitā, pasniedzējiem, treneriem, mentoriem, vadītājiem un skolotājiem.

Raksti un materiāli

Attēls: Pīles

Grupas dinamika un komandas veidošana

Grupas dinamikas nozīme, komandas attīstības posmi, lomas un rīcības.

Attēls: Sieviete runā pa telefonu

Komunikācija

Komunikācijas pamati, atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana, konfliktu risināšana.

Attēls: Smadzenes

Mācīšana un mācīšanās

Informācijas iegaumēšana, mācīšanās stili, neirozinātnes atklājumi, smadzeņu puslodes, atslēgas kompetences.

 

Attēls: Mācību klase

Ko dara labs pieaugušo izglītības pasniedzējs

Padomi pieaugušo izglītības pasākumu plānošanai un vadīšanai.

Attēls: Akmens kaudze

Mentorings

Kas ir mentorings, atšķirība ar trenēšanu (coaching), mentoringa process, mentora kompetences

Metodes un tehnikas

Attēls: Divas rokas

Iepazīšanās & ledus laušana

Metodes, ar kuru palīdzību veicināt dalībnieku savstarpējo iepazīšanos, mazinātu sākuma situācijas saspīlējumu un izzinātu vajadzības.

Attēls: Lecoša zivs

Atraisīšana & atslodze

Metodes pozitīvu emociju radīšanai.

Attēls: Ziedi

Informācijas iegūšana & pieredzes apmaiņa

Metodes, ar kuru palīdzību izzināt un likt lietā dalībnieku zināšanas un pieredzi.

 

Attēls: Plakani akmeņi

Moderēšana & informācijas strukturēšana

Metodes efektīvai diskusiju vadīšanai un mērķtiecīgai procesu virzīšanai.

Attēls: Šahs

Problēmu risināšana & attīstības plānošana

Metodes un tehnikas situācijas analīzei, ideju ģenerēšanai, mērķu izvirzīšanai un plānošanai.

Attēls: Domīgs vīrietis

Informācijas pārnešana & sasaiste ar dzīvi

Metodes, kas palīdz dalībniekiem attiecināt sniegto informāciju ar reālo dzīvi.

 

Attēls: Spogulis

Atgriezeniskā saite & izvērtēšana

Metodes atgriezeniskās saites nodrošināšanai un pasākuma izvērtēšanai.

Attēls: Sinapses

Mācīšanās tehnikas

Efektīvas mācīšanās tehnikas un stratēģijas.

Attēls: Anketa

Testi

Testi kā līdzeklis pārdomu un diskusiju rosināšanai.

Šeit pieejamais saturs balstās uz grāmatām "Būt. Zināt. Prast. Veiksmīgs darbs ar auditoriju” (Toms Urdze, LPIA, 1999) un “KomPas - Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem (redaktors Toms Urdze, LPIA, 2003), kā arī uz gandrīz 20 gadu pieredzi, vadot seminārus un konsultējot organizācijas.

Vietnē metodes.lv ievietoto dokumentu autortiesības pieder saliedet.lv. Nekomerciālos nolūkos varat tos brīvi izplatīt un mainīt, veicot atsauci uz metodes.lv vai saliedet.lv.

Creative Commons License